Berikut adalah servis yang ditawarkan oleh QuantaMax Management bagi syarikat yang memerlukannya. Sila hubungi wakil kami di 011-28351921 (En.Azrul) untuk sebarang pertanyaan lanjut.

calculation

Pengurusan Akaun

Kami membantu dalam penyediaan penyata kewangan perniagaan dan syarikat. Laporan kami memenuhi piawan juru audit, bank dan institusi kewangan.

tax

Cukai Syarikat

Pengiraan cukai perniagaan mahupun syarikat setiap tahun. Memberi khidmat nasihat berkaitan pelepasan-pelapasan cukai yang dibenarkan.

profits

GST

Melaporkan kepada pihak kastam GST yang dikenakan kepada pelanggan dan GST yang telah dibayar kepada pembekal untuk membayar perbezaan berikut.